Voor de zakelijke klant:

Logo Wood Handtekening

 

 

 

NL vlag
Wood-Elements heeft bewezen voor de zakelijke klant een goede partner te zijn.

Door een open communicatie en het juiste advies komen we samen tot goede oplossingen.
U als opdrachtgever heeft een idee! is het haalbaar! of kan het wel!
Wij gaan met u ideeën aan de slag en zorgen er zoveel mogelijk aan uw wensen te voldoen.
Komen we een obstakel tegen dan gaan we in overleg en samen komen we er absoluut uit.

Zo stonden we bij een Bank en een Hoge School in een hal waar de afdelingen/lokalen rondom deze hal liepen in verschillende verdiepingen.
Hier hebben wij de Endless-Wood 12cm/6cm en de Limitless-Wood 30cm/15cm ontwikkeld.
Deze Elementen lopen schuin weg van boven (12/6) cm naar beneden (30/15cm) zodat de geluidsgolven in verdiepingen op gevangen worden.

Voor informatie en of een vrijblijvend informatief gesprek neem gerust contact met ons op.

Hout 13

Welcome into the World of Wood-Elements

 

 

 

============

Logo Wood Handtekening

 

 

 

Engelse-vlag-icoon
Wood-Elements has proven for the business customer to be a good partner.

Through open communication and get the right advice we became to good solutions.
You as the client has an idea! it is feasible! or it can be done!
We will deal with you ideas to get started and ensure as much as possible to meet your needs.
Are we an obstacle against then we will consult together and we definitely come out.

So we stood in a Bank and a High School in a hall where the departments / premises around the hall ran into several floors.
Here we have the Endless-Wood 12cm / 6cm and Limitless Wood 30cm / 15cm developed.
These elements are sloped away from the top (12/6) inches down (30 / 15cm) so that the sound waves in floors to be caught.

For information and a free consultation or contact us.

Hout 13

Welcome into the World of Wood-Elements