Unfathomable-Wood.

3D Soundless Origineel

 

 

 

 

NL vlag

Unfathomable-Wood.
Direct geluid van de omgeving, waar mensen en of collega’s werken worden vaak als hinderlijk ervaren. Medewerkers die weglopen van de afdeling om elders te telefoneren kunnen het directe gevolg zijn. Onze Unfathomable-Wood zorgt er voor dat direct geluid als eerste wordt opgevangen.

Daar plaatsing van dit meubel is er zeker meer productiviteit en het ziekteverzuim zal zeker met ruim 30% afnemen in deze werkomgeving. Door het plaatsen van de Unfathomable-Wood draagt u bij aan een plezieriger werkplek.

Wood-Elements Bv probeert zoveel mogelijk rekening te houden met natuur en milieu.  Onze meubelen worden daarom opgebouwd uit duurzame materialen. Zelfs onze geluidsabsorberende dekens zijn een Nederlands fabrikaat. Door slim gebruik te maken van het akoestische fotodoek kunt de Unfathomable-Wood transformeren van een klassieke tot moderne uitstraling.

============

3D Soundless Origineel

 

 

 

 

Engelse-vlag-icoon

Unfathomable-Wood.
Direct sound from the environment where people and or colleagues work are often perceived as a nuisance. Employees who run away from the department to phone elsewhere may be a direct result. Our Unfathomable-Wood ensures that direct sound is picked up first.

Since placement of the furniture there is certainly more productivity and absenteeism will certainly decrease by over 30% in this environment.
By placing the Unfathomable-Wood can contribute to a more pleasant workplace.

Wood-Elements BV tries to take the utmost account of nature and the environment. Our furniture is therefore built from sustainable materials. Even our sound-absorbing blankets are a Dutch manufacturer. By cleverly utilizing the acoustic photo canvas can Unfathomable Wood transform a classic into modern look.

Facebook

Like ons