Limitless-Wood

Limitless-Wood Origineel

 

 

 

NL vlag

Limitless-Wood.

Limitless-Wood heeft boven 30 cm dikte/ onder dikte heeft het een dikte van 15 cm. Galmend geluid in grote ontvangst hallen, atriums of ontmoeting punten binnen een groot of middel groot bedrijf worden vaak als uiterst lastig en hinderlijk ervaren. Limitless-Wood is het zelfde als de Endless-Wood alleen dat de Limitedless-Wood dikker is en nog meer geluidsgolven kan absorberen. Medewerkers of gasten vermijden of lopen weg van dit soort afdeling om elders rustiger met elkaar te kunnen communiceren of te telefoneren. Dit horen en zien wij vaak als gevolg. De Limitless Wood zorgt er voor dat direct geluid als eerste wordt opgevangen. Productiviteit en ziekteverzuim zijn directe gevolgen van een slechte akoestiek in elke werkomgeving. Door het plaatsen van de Limitless Wood draagt u bij aan een nog gezondere werkplek.

=============

Limitless-Wood Origineel

 

 

 

Engelse-vlag-icoon

Limitless Wood.

Limitless-Wood has thickness / bottom thickness in excess of 30 cm has a thickness of 15 cm. Ringing sound in large lobbies, atriums and meeting points within a large or medium large business are often very difficult and disturbing. Limitless-Wood is the same as the Endless-Wood only that the Limited Less-Wood is thicker and can absorb more sound waves. Employees or guests avoid or run away from this kind of division in order to communicate or make phone calls elsewhere quieter with each other. This hearing and we often see as a result. The Limitless Wood ensures that direct sound is first collected. Productivity and absenteeism are direct effects of poor acoustics in any environment. By placing the Limitless Wood you contribute to an even healthier workplace.