Geluidsmeting:

schaal van geluidsterkten

NL vlag

Om er achter te komen hoe erg de problematiek is binnen uw bedrijf, kunnen wij een geluidsmeting* doen.
We meten op 4 punten in de ruimte het geluid slaan die op in een database en u krijgt van ons een uitgebreid rapport incl. foto’s.
Hierin staat hoe we voor uw organisatie het best te werk kunnen gaan, waar en hoe we de akoestische elementen/meubels het beste kunnen plaatsen aan brengen , dit rapport laat duidelijk in eenvoudige taal, foto’s en kleuren overzichten zien wat er aan de hand is.

Als u akkoord gaat met onze aanpassingen worden deze gerealiseerd en als alles klaar is Logo Wood Handtekeningdoen we nogmaals de zelfde test om u te laten zien hoe het was, en hoe het nu verbetert is.
De kosten van de meting, is eenmalig, mocht u besluiten akkoord te gaan met onze offerte, brengen worden de kosten van deze geluidstest in mindering gebracht op uw opdracht.

Zo bent u altijd verzekerd dat het effect heeft gehad om akoestische aanpassingen te doen.

* deze geluidstest is niet geschikt voor vergunningen horeca.

Voor informatie kunt u Contact opnemen via onze pagina of op +31 6 57711797.

============

schaal van geluidsterkten

Engelse-vlag-icoon

To find out how bad the problem is within your company, we can do a sound measurement.
We measure 4 points in space saving sound that in a database and you will receive a full report incl. Photos.
This is how we can work for your organization to the best, where and how the acoustic elements / furniture to post the best to bring, this report clearly in simple language, photos and color charts to see what’s going on.

If you agree to be realized with our adjustments and when everything is ready
We again do the same test to show you how it was, and how it improves now.Logo Wood Handtekening
The cost of measurement, one-off, should you decide to agree to our offer, bringing the cost of this noise test be deducted from your order.
So you are always assured that had the effect to make acoustic adjustments.

For information please contact via our page or on +31 6 57711797.

* This sound test is not suitable for catering permits.

Facebook

Like ons