Endless-Wood

Atrium

 

 

 

 

 

NL vlag

Centrale hal met ontvangst ruimte en 2x 8 Endless-Woods.

Endless-Wood heeft boven 12 cm dikte/ onder dikte heeft het een dikte van 6 cm. Direct geluid in Atriums, hoge ontvangsthallen of daar waar het geluid blijft rondgonzen wordt vaak als zeer lastig en uiterst hinderlijk ervaren. Mensen lopen gewoon weg van zo’n plek en vermijden als het kan deze ruimte om elders hun gesprek voor te zetten. De Endless-Wood zorgt er voor dat direct geluid als eerste wordt opgevangen doordat hij een schuin verloop heeft, breeder van boven en dunner aan de onder zijde, zo worden de geluidsgolven op elke daarop volgende rij nog beter opgevangen. Productiviteit, zonder veel herrie zijn de belangrijkste gevolgen van een slechte akoestiek in de werkomgeving. Door het plaatsen van de Endless-Wood draagt u bij aan een gezondere werkplek.

============

Atrium

 

 

 

 

 

Engelse-vlag-icoon

Central hall with reception room and 2x 8 Endless Woods.

Endless-Wood has thickness above 12 cm / bottom thickness, it has a thickness of 6 cm. Direct sound Atriums, high reception halls or where the sound remains buzzing around is often very difficult and very disturbing. People just walk away from such a place and avoid if possible this space elsewhere to continue their conversation. The Endless-Wood ensures that direct sound is picked up as the first in that it has an oblique course, the top of broader and thinner on the lower side, so the sound waves on each subsequent row will be even better absorbed. Productivity, without much noise are the main effects of poor acoustics in the workplace. By placing the Endless-Wood can contribute to a healthier workplace.