Akoestische materialen:

Logo Wood Handtekening

 

 

 

 

NL vlag

Voor onze Akoestische meubels en elementen gebruiken wij verschillende akoestische dekens. De keuze is aan u natuurlijk.

NatuurvezelNatuurvezel.

Natuurvezel is een natuurlijk restproduct uit de industrie en heeft een zeer goede akoestische waarde.
Bij ons een van de meest gebruikte akoestische doeken.
Leverbaar in 6 en 12 cm dikte.

Doscha 5.0

De Db serie Schapenwol meest natuurlijke variant.

Schapen wol is een zeer hoogwaardig product, iets waar wij van Wood-Element Bv® voor staan. Puur natuur, geheel vrij van ongedierte etc. 25 kg/M3. Leverbaar in 5, 6, 8, 10, 12, 14 cm

Doscha RP

De RP serie Schapen wol met een vilten rug.

Dit materiaal ligt weer een klasse hoger door zijn behandeling, 45kg/m3 op kleur geselecteerd.
Leverbaar in de kleuren bruin en wit.
Leverbare diktes 2, 3, 4 cm

Doscha TM 14

TM (wit) en WF (bruin) De Grand Cru kwaliteit onder de schapenwol.

TM/WF 2kg/m2 is wel het beste wat er is op Akoestisch gebied.Leverbaar in 4, 10 en 14 mm dikte. De oplossing voor onze Umbel-Wood.
In de kleur bruin(WF) en wit(TM) leverbaar.

============

Logo Wood Handtekening

 

 

 

Engelse-vlag-icoon

For our Acoustic furniture and elements we use different acoustic blankets. The choice is yours.

Natuurvezel

Natural Fiber.

Natural Fibre is a natural byproduct of the industry and has a very good acoustic value.
With us one of the most commonly used acoustic drapes.
Available thickness in 6 and 12 cm.

Doscha6.0

The Db series Sheep wool most natural variant.

Sheep wool is a high quality product, something we stand for Wood Element BV®. Pure nature, completely free of pests, etc. 25 kg / m3. Available in 5, 6, 8, 10, 12, 14 cm

 

Doscha RP

The RP series Sheep wool with a felt back.

This material is again a class above selected by his treatment, 45kg / m3 color.
Available in the colors brown and white.
Available thicknesses 2, 3, 4 cm

Doscha TM 14TM (white) and WF (brown) The Grand Cru quality among the sheep.

TM / WF 2kg / m2 is the best there is at Acoustic gebied.Leverbaar thickness 4, 10 and 14 mm. The solution to our Umbel-Wood.
In the color brown (WF) and white (TM) available.